Hoe kan topsport het bedrijfsleven helpen met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn thema’s waar de laatste jaren veel aandacht aan besteed wordt in organisaties. Ook in topsport zijn dit belangrijke thema’s voor het leveren van topprestaties. Topsporters weten als geen ander hoe belangrijk mentale en fysieke gezondheid is. De uitwisseling van ervaringen en principes vanuit topsport naar het bedrijfsleven op de onderwerpen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is daarmee waardevol. Topsport Amsterdam maakt deze uitwisseling mogelijk in haar nieuwe programma: Amsterdams Talent. Hierin versterken topsporters, bedrijfsleven en overheid elkaar. Voor bedrijven biedt Topsport Amsterdam vanuit een groot netwerk van Amsterdamse topsporters, topcoaches, topsportfaciliteiten en topsportevenementen een divers programma op thema’s rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Een uniek aanbod met kennisdeling en inspirerende sessies vanuit topsport, fysieke trainingen voor je medewerkers, kennismaking met verschillende sportactiviteiten, maar ook complete programma’s waarin de vaardigheden die nodig zijn om te presteren in werk worden geleerd door kennis uit topsport.

De komende maanden neemt Topsport Amsterdam u vanuit het perspectief van topsport mee in zeven thema’s binnen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid: 1 fysieke & mentale fitheid; 2 focus & richting; 3 energie & passie; 4 motiveren, excelleren & presteren; 5 betrokkenheid & teambuilding; 6 gezonde leefstijl (voeding & slaap); 7 innovatie. In dit artikel worden de topics Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid en de relatie met topsport verder toegelicht.

Duurzame inzetbaarheid in het bedrijfsleven

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Het doel is om werknemers vanaf de start van de loopbaan tot aan het pensioen, werk te laten verrichten waarbij zij zowel fysiek als mentaal gezond blijven. De EU en de Nederlandse overheid hebben hiervoor zelfs een Duurzame Inzetbaarheid subsidievoorziening van 15 miljoen euro voor in het leven geroepen. Hiermee worden werkgevers gestimuleerd in het aanbieden van activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling.

Duurzaam inzetbaarheid gaat om het gezond, energiek en productief houden van werknemers. Bedrijven en organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid plukken daar vaak de vruchten van. Onder meer in de vorm van meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Dit kan onder andere. door trajecten aan te bieden voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, verminderen van werkstress, bevorderen van leercultuur en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap. Kennis en activiteiten vanuit de principes van topsport kunnen een perfecte invulling zijn hiervoor.

Duurzame inzetbaarheid en topsport

In de aanloop naar een grote wedstrijd moeten topsporters veel trainen, maar ook de nodige rustmomenten inlassen. Jonge talenten worden getraind op diverse vaardigheden en het verleggen van grenzen. Er wordt verwacht dat zij presteren. Om uitval te voorkomen, is het verbeteren van de belastbaarheid van groot belang om die verwachte prestaties te kunnen behalen.

Topsporters zijn gefocust en gemotiveerd en bereid om veel werk te verrichten, maar wel met verplichte rusttrajecten. Ze stellen nieuwe ambities en doelen voor hun eigen topsportprestaties. Ze kunnen dit echter niet alleen en presteren goed in een team met een bevlogen coach die hen daarbij stimuleert en helpt. Zij zorgen ervoor dat topsporters zich op een gezonde manier blijven ontwikkelen en proberen daarbij uitval te voorkomen: duurzame inzet dus….

Voor werknemers in een bedrijf is dit niet anders. Er moeten deadlines gehaald worden, waarbij verwacht wordt dat ze dagelijks productief zijn. Jonge talenten in een organisatie leren net als in de topsport nieuwe vaardigheden en verleggen hun grenzen. Ze zijn ambitieus en streven ernaar om zich te willen ontwikkelen. Ook zij moeten rust nemen om goed te kunnen blijven presteren. Voor de werkgever is het van belang te blijven investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Vitaliteit in het bedrijfsleven

De vitaliteit van werknemers is een groot aandachtspunt binnen organisaties als voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid en als preventie van ziekteverzuim. Dit geldt ook voor topsporters. De lessen vanuit de topsport binnen het thema vitaliteit zijn direct toe te passen op het bedrijfsleven. Bij vitaliteit in het bedrijfsleven gaat het om fysieke fitheid, maar zeker ook om mentale fitheid, (werk)sfeer, (werk)plezier en hoe je met elkaar samenwerkt. Vitale bedrijven zijn energiek, bevorderen creativiteit en innovatie, stimuleren persoonlijke groei en kennen een positieve werksfeer. Medewerkers zijn bevlogen en voelen zich vitaal. Uit onderzoek van vitaliteitsspecialist Smartvitaal (juli 2018) is gebleken dat medewerkers met een gezonde leefstijl 30% productiever zijn. Daarnaast zorgen vitale medewerkers voor 20% reductie van het ziekteverzuim, wat op jaarbasis een bedrag tussen de 380 en 930 miljoen euro kan opleveren voor BV Nederland (NISB i.o.v VWS, 2011). Tevens blijkt uit onderzoek dat wanneer je je vitaal voelt, ook je zelfvertrouwen en geluksgevoel een boost krijgen. Mensen met meer zelfvertrouwen en energie hebben een grote aantrekkingskracht op andere mensen. Ook in het bedrijfsleven werkt deze aantrekkingskracht; vitale en energieke mensen creëren en krijgen meer kansen aangeboden.

Afbeelding 8

Vitaliteit in topsport en de parallellen in organisaties

Topsporters zijn gefocust en gemotiveerd en willen veel werk verrichten voor dat ene doel, het podium, en dan het liefst nog het Olympische podium met een gouden medaille. Topsport is hard werken en veel trainen. Het is doorzetten, lijden, falen en succes hebben, de weg naar de overwinning en domme pech bij de eindstreep. Dit zijn belangrijke lessen die vanuit de topsport kunnen worden doorgegeven aan organisaties. Waar krijgen topsporters mee te maken, hoe zorgen topsporters op een gezonde en duurzame manier voor hun maximale prestatie en hoe gaan ze om met succes en tegenslag? Een bekende quote van topsporter Michael Jordan is:  “In mijn carrière heb ik heb meer dan 9000 worpen gemist, 300 wedstrijden verloren, en 26 keer heb ik het beslissende punt niet kunnen maken. Steeds weer heb ik gefaald in mijn leven en dat is juist de reden van mijn succes.” Topsporters weten altijd een positieve draai te geven aan de druk waaronder ze moeten presteren.

Afbeelding 9

In de topsport wordt er naar veel piekmomenten toegewerkt. Er wordt hard getraind en dat vergt veel fysieke inspanning. Rust nemen is een belangrijk onderdeel van een trainingsweek. Je kan niet presteren als je geen rustmomenten en herstelmomenten plant. Zo benadrukt ook Daphne Schippers om tijdens de race te blijven ontspannen. Ook in het bedrijfsleven geldt dat werknemers onder hoge druk moeten presteren of dat er regelmatig deadlines zijn met daarin vele piekmomenten. Ook voor hen geldt dat er rustmomenten ingepland moeten worden voor de optimale prestatie.

Sportsucces wordt vaak toegeschreven aan individuele factoren zoals fysieke kracht, doelbewuste training en mentale weerbaarheid. Echter is het een mythe dat sportprestaties vooral worden bepaald door individuele inspanningen en vaardigheden. Het feit dat topsporters opereren in een zeer complexe sociale en organisatorische context wordt vaak genegeerd. Samenwerking is voor zowel de individuele als voor de teamsporter van groot belang voor succes. De omgeving waarin topsporters opereren kan een aanzienlijke invloed hebben op hun gezondheid en welbevinden, maar vooral ook op hun prestaties. Het is voor een topsporter van belang om gemotiveerd te blijven en gestimuleerd te worden door de omgeving.

Afbeelding 7

Sporters in de absolute top zijn qua fysieke belasting nagenoeg gelijk aan elkaar. Het zijn de mentale factoren die het verschil maken. Wie blijft ‘cool’ onder druk en wie kan het beste focussen? Maar ook: wie herstelt mentaal het beste? Herstel vindt doorgaans buiten de sportomgeving plaats en los van de eisen van training en competitie. Hierbij gaat het niet alleen om fysiek herstel, maar juist ook mentaal herstel om te voorkomen dat optimale fitheid en prestaties in het gedrang komen.

Topsport is zeer omvangrijk en draait niet alleen om de vaardigheid van de sport zelf, het is een combinatie van een gezonde eet- en leefstijl, een optimale balans tussen mentaal en fysieke fitheid, een drive om te willen presteren en excelleren, grenzen te verleggen, maar ook te leren om te herstellen ter bevordering van de prestatie. Voor topturner, Epke Zonderland is een gezonde leefstijl van groot belang voor zijn prestaties: “Door minder gezond te eten, ondersteun je je lichaam niet goed. Dan kun je trainen wat je wilt, maar loop je steeds achter de feiten aan. Je zult minder goed presteren.”

Afbeelding 5

Tot slot om te kunnen blijven excelleren aan de top, vormen innovaties een belangrijke basis voor vooruitgang. Innovaties zijn nodig om op topniveau te blijven presteren en aan te haken bij de mondiale sportelite. Dit zijn niet alleen innovaties zoals het ontwerp van het snelste zwempak, of aanpassingen in de werking van de klapschaats, maar juist ook innovaties rondom het functioneren van een topsporter zelf. Openstaan voor innovaties en durven veranderen om te kunnen excelleren is een belangrijk onderdeel van topsport.

Afbeelding 6

Al deze onderdelen van vitaliteit gelden ook voor het bedrijfsleven. Het draait niet alleen om langer werken of een hogere productiviteit, maar ook om een balans in gezonde leefstijl en fysieke en mentale fitheid. Het gaat om focus en richting met elkaar als team, waarin energie en passie voorop staan om te kunnen excelleren en presteren. Vitale medewerkers die vanuit een goede balans met passie en energie werken naar dat gezamenlijke doel, maken het verschil. De vitaliteit van mensen heeft immers niet alleen een directe invloed op duurzame inzetbaarheid en gezondheid, maar ook op creativiteit en innovatie. Topsporters weten hoe belangrijk vitaliteit, mentale en lichamelijke gezondheid zijn voor topprestaties en high performance.

Topsport Amsterdam heeft met Amsterdams Talent een uniek programma voor het bedrijfsleven. Wij bieden bedrijven een groot netwerk aan Amsterdamse topsportexpertise. Een prachtig aanbod van inspirerende sportieve sessies, clinics en kennisdeling.

Wilt u meer weten hoe we vanuit Topsport Amsterdam kunnen bijdragen aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw organisatie? Neem dan contact op met Topsport Amsterdam: annieck@topsport.amsterdam

Contact info
Topsport Amsterdam
Olympisch Stadion 14
1076DE Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 - 4708 708
Contact formulier
Naam
Email
Telefoonnummer
 
Uw bericht
Verstuur