Dames Rugby Sevens en Mannen Basketball Start-up programma’s bij CTO Amsterdam

NOC*NSF heeft het CTO van Topsport Amsterdam, Rugby Nederland en de Nederlandse Basketball Bond (NBB) een bijdrage toegekend uit het Start-up fonds voor de programma’s Dames Sevens Rugby en het Nederlands Mannen Basketball. Met deze bijdrage en begeleiding vanuit het CTO, zullen beide sporten zich verder ontwikkelen om aansluiting bij de mondiale top te krijgen.

Nederland heeft de ambitie om bij de beste tien topsportlanden ter wereld te behoren. Daarvoor zijn hoogwaardige topsport- en opleidingsprogramma’s met bijbehorende begeleiding en voorzieningen voor topsporters nodig. Deze programma’s worden onder andere uitgevoerd bij de diverse Centra voor Topsport & Onderwijs (CTO. In deze context worden structureel presterende programma’s en programma’s die de potentie hebben om binnen acht jaar tot de mondiale top te behoren, zo optimaal mogelijk ondersteund. Echter, in een aantal sporten met een zeer grote mondiale prestatiedichtheid vraagt de weg naar de wereldtop een langere periode dan acht jaar. Daarom heeft NOC*NSF en het Ministerie van VWS in de Sportagenda 2017+ een apart Start-up fonds opgericht voor deze sporten. Het gaat hierbij alleen om teamsporten.

Vanuit het Start-up fonds zijn twee programma’s gehonoreerd waar CTO Amsterdam en de desbetreffende bonden een aanvraag voor hebben ingediend, het Dames Sevens Rugby en het Nederlands Mannen Basketball.

Charles Urbanus, algemeen manager CTO Amsterdam is verheugd met de toewijzing vanuit het Start-up fonds: “Er is bij het Dames Sevens Rugby na het missen van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro keihard doorgewerkt met een talentvolle en gemotiveerde groep sporters. Deze inspanning wordt nu beloond. Wat betreft het basketbal zijn we optimistisch dat het Talentenopleidingsprogramma Mannen Basketball kan starten in Amsterdam. Er zal in Sporthallen Zuid een fantastische synergie onstaan met het CTO Amsterdam Vrouwen Basketballprogramma.”

Beide programma’s zullen gebruikmaken van de faciliteiten en voorzieningen die het CTO van Topsport Amsterdam te bieden heeft, waarbij de individuele leden van de selecties een goede begeleiding krijgen in hun sportieve ontwikkeling én in hun ontwikkeling als persoon.

Contact info
Topsport Amsterdam
Olympisch Stadion 14
1076DE Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 - 4708 708
Contact formulier
Naam
Email
Telefoonnummer
 
Uw bericht