Amsterdamse partijen eensgezind op Groot Amsterdams sportdebat 2018 - Topsport Amsterdam
Amsterdamse partijen eensgezind op Groot Amsterdams sportdebat 2018

De Coolste Baan van Nederland was op dinsdag 23 januari 2018 het decor voor het Groot Amsterdams Sportdebat 2018, dat georganiseerd werd door Sportraad Amsterda, debatcentrum de Balie en Topsport Amsterdam. Op 21 maart gaat Amsterdam naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en daarom waren zo’n 150 aanwezigen heel erg benieuwd wat de plannen van de zes grootste Amsterdamse partijen met de Amsterdamse sport zijn.

Onder leiding van debatleider Roderik van Grieken presenteerden Reinier van Dantzig (D66), Sofyan Mbarki (PvdA), Eric van der Burg (VVD), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Marc Haverkamp (CDA) en Nicole Temmink (SP) hun plannen over de Amsterdamse sport aan de hand van drie stellingen en een pitch. 

De eerste stelling ging over de vraag of het Amsterdamse college de afgelopen vier jaar genoeg heeft gedaan om alle Amsterdammers aan het sporten te krijgen. De vijf partijen die het hier mee eens waren, maakten van de gelegenheid gebruik om wethouder Eric van der Burg (VVD) een compliment te maken over zijn sportbeleid. Alleen Rutger Groot Wassink (GroenLinks) liet bij deze stelling een rood blaadje zien: “Er zijn de afgelopen heel veel goede dingen gedaan, maar genoeg kun je nooit doen.” 

De tweede stelling ging over de vraag of Amsterdam ambitie moet tonen om jaarlijks één (of meer) groot internationaal topsportevenement in de hoofdstad te laten plaatsvinden. Op de SP na, waren alle partijen het hier mee eens.Nicole Temmink van de SP beargumenteerde haar mening met: “Natuurlijk hebben kinderen voorbeelden nodig, maar als een jongetje Messi wilt zijn, heeft hij meer aan een sportveldje dan aan een topsportevenement.” Vooral Eric van der Burg (VVD) en Sofyan Mbarki (PvdA) weerlegden dit argument van de SP met de cijfers over hoeveel kinderen Amsterdam bijvoorbeeld in beweging heeft gebracht door de breedtesportevents die aan de EK Atletiek gekoppeld waren. Rutger Groot Wassink van GroenLinks zei hierover: “Misschien moeten we met zijn allen wel een bepaald percentage afspreken welk deel van het geld dat naar topsportevenementen gaat, geïnvesteerd wordt in breedtesportcampagnes.”

De derde stelling ging over de vraag of Amsterdam een bindende sportnorm in moet voeren bij de bouw van nieuwe woonwijken. Dit houdt in: rekening houden met bewegingsruimte voor bewoners bij de bouw van nieuwe woonwijken. Ondanks dat alle partijen het hier mee eens waren, mondde deze stelling uit in een wedstrijdje verwijten tussen Eric van der Burg (VVD) en Reinier van Dantzig (D66) over de vraag waarom deze sportnorm het huidige college (waar beide partijen onderdeel van uitmaken) nog niet vastgelegd is.

Al met al werden er door de stellingen geen hele grote verschillen tussen de partijen blootgelegd. De twee minuten durende pitches van alle partijen, lieten daarentegen wel zien dat iedere partij andere accenten legt in het Amsterdamse sportbeleid. 

Zo zal D66 als het aan Reinier van Dantzig ligt zich gaan inzetten om door te gaan met sport voor iedereen in Amsterdam bereikbaar te maken, met de focus op arme kinderen en eenzame ouderen. 

Marc Haverkamp van het CDA wil zich de komende jaren vooral gaan inzetten op de verduurzaming van de sport: “Als we de Amsterdamse sport verduurzamen, verduurzamen we Amsterdam.” 

Eric van der Burg van de VVD was in zijn pitch duidelijk over wat hij wil: “Meer kinderen in beweging, doorgaan met investeren in accommodaties en doorgaan met sportevenementen.” 

Nicole Temmink van de SP liet in haar pitch nogmaals blijken zich vooral voor de breedtesport in te gaan zetten: “ Wij staan voor de breedtesport. We koppelen de sport meer aan de scholen. Alle kinderen gaan naar school, dus dan kunnen alle kinderen sporten.” 

Rutger Groot Wassink van Groen Links zei in zijn pitch: “Van ons mag u verwachten dat wij investeren in sport voor iedereen. We versterken de sportverenigingen en vergroenen de stad voor meer speelplezier bij kinderen.”

De meest concrete maatregel van de avond kwam van Sofyan Mbarki (PvdA). Hij nam het  in zijn pitch op voor de vele Amsterdamse topsporters – denk onder meer aan de zaalvoetballers en kickboksers – die zonder steun van NOC*NSF vele uren per dag in hun topsportcarrière investeren:  “Zij dienen net als Ellen Hoog en Kasper Dolberg ter inspiratie voor vele jonge Amsterdammers en verdienen hiervoor waardering en ondersteuning. Als het aan de PvdA ligt, komt er na de verkiezingen een speciaal gemeentelijk fonds voor hen.” 

Het Sportdebat maakte opnieuw duidelijk dat de steun voor sport groot en breed is. Een geruststellende constatering weliswaar voor alle sporters in Amsterdam, maar niet één die tot passiviteit mag leiden. Veelbelovend daarvoor was het initiatief van Marc Haverkamp van het CDA. Hij mobiliseerde in de dagen voorafgaand van het debat alle partijen en stelde een potentieel Amsterdams sportakkoord 2018-2022 op, die aan het einde van de avond door alle partijen ondertekend werd. 

 

Wij danken alle aanwezigen voor hun komst naar het Groot Amsterdams Sportdebat 2018. Daarnaast danken wij De Balie en Sportraad Amsterdam voor de goede samenwerking en de Coolste Baan van Nederland voor de geweldige gastvrijheid. 

De foto’s die genomen zijn door Merijn Soeters zijn hier te bekijken.  

Contact info
Topsport Amsterdam
Olympisch Stadion 14
1076DE Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 - 4708 708
Contact formulier
Naam
Email
Telefoonnummer
 
Uw bericht