DIENSTVERLENING
ondersteuning op olympisch niveau

Faciliteiten op olympisch niveau

ONZE DIENSTVERLENING

Topsport Amsterdam levert hoogwaardige dienstverlening voor de topsport. Wij maken gebruik van de unieke voorzieningen en mogelijkheden die de stad Amsterdam voor de topsport biedt. Alle faciliteiten hebben wij zoveel als mogelijk samengebracht aan de zuidkant en westkant van Amsterdam, zodat onze topsporters zich per fiets kunnen verplaatsen tussen hun woning, de trainingsaccommodatie en de onderwijslocatie.

Onze dienstverlening zetten wij in voor de Amsterdamse sport via onze drie topsportprogramma’s; de TeamNL programma’s, de Amsterdam Talent-verenigingen en het Urban- en Vechtsportprogramma. Dagelijks faciliteren wij ruim 600 Amsterdamse talenten en topsporters in hun weg naar de top.

Faciliteiten op olympisch niveau

ONZE DIENSTVERLENING

Topsport Amsterdam levert hoogwaardige dienstverlening voor de topsport. Binnen deze dienstverlening streven wij naar hetzelfde serviceniveau voor valide en mindervalide topsporters.

Wij maken gebruik van de unieke voorzieningen en mogelijkheden die de stad Amsterdam voor de topsport biedt. Alle faciliteiten hebben wij zoveel mogelijk geclusterd aan de zuidkant en westkant van Amsterdam, zodat onze topsporters zich per fiets kunnen verplaatsen tussen hun woning, de trainingsaccommodatie en de onderwijslocatie.

Onze dienstverlening zetten wij in voor de Amsterdamse sport via onze drie programma’s: de TeamNL programma’s, de Amsterdam Talent Verenigingen en het Urban- en Vechtsportprogramma. Dagelijks faciliteren wij zo ruim 600 Amsterdamse talenten en topsporters in hun weg naar de top.

Huisvesting

In een grote en dichtbevolkte stad als Amsterdam bemiddelt Topsport Amsterdam bij het vinden van een geschikte woning voor onze sporters. Samen met onze partners De Key, LEBO Vastgoed en Ymere proberen we de huisvesting van onze sporters zo snel en effectief mogelijk te regelen. Bij de zoektocht naar een geschikte woning wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden met de reisafstanden naar trainingsaccommodaties en onderwijslocaties.

De huisvesting van een aantal TalentTeamNL programma’s is geclusterd binnen het wooncomplex Meer en Vaart. Dit is vlak bij het Calandlyceum, de Topsport Talenten School in Amsterdam. Per gang is een keuken met gemeenschappelijke huiskamer.

De oudere topsporters wonen verspreid over de stad op korte reisafstand van hun trainingsaccommodaties en onderwijslocaties, bijvoorbeeld op de Eretribune of in de vrije sector.

Trainingslocaties

Amsterdam heeft een indrukwekkend aanbod aan sport- en trainingsaccommodaties. Deze accommodaties vormen dagelijks het podium voor de trainingen van onze sporters uit de TeamNL-programma’s.

De volgende sportaccommodaties worden door TeamNL-programma’s gebruikt: Honk- en softbal centrum Amsterdam Pirates, Sloterparkbad, Sporthallen Zuid, Sportcentrum Ookmeer en Olympic Training Center Bosbaan.

Topsport Amsterdam verzorgt op en rondom de trainingsaccommodaties de sportmedische voorzieningen, kantoorruimtes, de maaltijdvoorziening en in sommige gevallen ook de krachttrainingsaccommodatie. 

De sportaccommodaties zijn belangrijk voor ons netwerk. Goede kwaliteit en flexibele beschikbaarheid van accommodaties zijn essentieel voor onze topsportprogramma’s. Wij werken hierin intensief samen met de gemeente Amsterdam. Ook de gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat de stad beschikt over een kwalitatief hoogwaardig aanbod van sportaccommodaties.

Voeding

Topsport Amsterdam verzorgt in de eigen Topsportkeuken samen met onze partner EkoPlaza de topsportvoeding voor de verschillende topsportprogramma’s. Wij hebben twee koks in dienst die dagelijks garant staan voor een uitgebalanceerd menu dat volledig is afgestemd op de specifieke behoeften van de sporters.

De maaltijden worden samengesteld op basis van overleg met onder meer de coaches, maar uiteraard hebben ook onze sportdiëtisten een belangrijke stem om de sporter het meest geschikte voedsel te presenteren. Het aanbod per programma varieert. Voor een aantal programma’s gaat het om de dagelijkse lunch. Andere programma’s gebruiken de topsportvoeding voor de avondmaaltijd.

Daarnaast biedt Topsport Amsterdam topsportmaaltijden aan voor clubs, verenigingen, sportbonden en organisaties. Deze maaltijden zijn samengesteld door voedingsexperts en aanbevolen door olympische atleten.

Mobiliteit

Topsport Amsterdam beschikt over een eigen 9-persoonsbus. Deze bus zetten wij voornamelijk in voor het vervoer van de topsportmaaltijden vanuit onze eigen Topsportkeuken naar de verschillende trainingslocaties.

Als de bus niet gebruikt wordt voor dit vervoer dan wordt deze ingezet voor wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van onze topsportprogramma’s.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vervoersopties voor onze topsportprogramma’s en zoeken hierbij ook de samenwerking met het Amsterdamse bedrijfsleven.

Onderwijs

Amsterdam heeft een indrukwekkend onderwijsaanbod. Alle vormen van onderwijs zijn in de stad binnen handbereik.

Het uitgangspunt van Topsport Amsterdam op het gebied van onderwijs is: onderwijs voor talenten ‘moet’, onderwijs voor senioren topsporters ‘mag’. Onze jonge talenten zijn vaak leerplichtig. Voor alle andere sporters die trainen in een topsportprogramma, moet de afstemming met het onderwijs zo optimaal mogelijk worden ingevuld.

Wij werken intensief samen met onze Amsterdamse onderwijspartners: Calandlyceum, ROC van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Wij hebben met onze onderwijspartners afspraken gemaakt om het onderwijs zo goed als mogelijk aan te laten sluiten bij het trainings- en wedstrijdprogramma van alle TeamNL-sporters. Omdat alle onderwijsniveaus in Amsterdam worden aangeboden, kunnen de TeamNL-sporters een opleiding naar keuze volgen.

Expertbegeleiding

Voor de topsportprogramma’s van Topsport Amsterdam is er een aantal experts ter beschikking, zoals fysieke trainers, medische specialisten en Topsport Leefstijl Coaches.

Wij stellen voor onze sporters fysieke trainers beschikbaar. De fysieke trainer zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de krachttraining.

Daarnaast verzorgen wij sportmedische begeleiding voor de sporters uit onze topsportprogramma’s. Onze partners hierbij zijn De Sportartsen Groep Amsterdam (DSG), Fysiokliniek Amsterdam, Fysio Cura Plaza en Movement Pacq. Sporters kunnen ook terecht bij de AMC sportpoli.

Onze Topsport Leefstijl Coaches richten zich op de dagelijkse begeleiding van sporters. Aangezien zij vaak jong in Amsterdam komen wonen, voelen wij ons verantwoordelijk hen goed te helpen. Wij begeleiden onze sporters bij het inrichten van hun sportieve én maatschappelijke carrière. Deze begeleiding doen we op school, thuis en in de trainingsaccommodatie.

Sport Science

Op het gebied van Sport Science is Topsport Amsterdam partner van het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS). Binnen het AISS werken de Vrije Universiteit, VU Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, AMC en Hogeschool van Amsterdam intensief samen. AISS richt zich op sportwetenschappelijk onderzoek naar prestatieverbetering, bewegen en gezondheid.

Het onderzoek van het AISS vindt overwegend plaats in fieldlabs. Dit zijn locaties met unieke test- en meetfaciliteiten. Wij bieden het AISS de TeamNL-programma’s als podium voor de fieldlabs: het Olympisch TrainingsCentrum Bosbaan, het Sloterparkbad, de Sporthallen Zuid en Sportpark/Sportcentrum Ookmeer.

AISS gebruikt de fieldlabs niet alleen als test- en onderzoeklocatie, maar ook als stagewerkplek voor studenten en als werkplek voor zogenoemde ‘embedded scientists’, wetenschappers die dicht op de huid van de sporters binnen de programma’s zitten.

Financiering

Topsport Amsterdam is voortdurend op zoek naar manieren van financiering voor de topsport en talentontwikkeling in Amsterdam in het algemeen en onze topsportprogramma’s in het bijzonder. Wij doen dat uiteraard met onze businesspartners, maar kijken ook naar andere bronnen van financiering, zoals overheidssubsidies en fondsenwerving.

Daarnaast zetten wij ook nieuwe diensten in de markt, zoals het verzorgen van vitaliteitsprogramma’s voor bedrijven en het organiseren van ‘eigen’ evenementen.

Topsportevenementen

Topsport Amsterdam acquireert en faciliteert topsportevenementen in de metropoolregio Amsterdam. Topsportevenementen die de stad en haar bewoners plezier bezorgen en trots maken. Topsportevenementen die onze sporters het podium bieden om te kunnen uitgroeien tot internationale sporthelden in eigen stad.

Wij zijn samenwerkingspartner van evenementenorganisatoren in de stad. Wij denken mee over onder meer locaties, invulling van het evenement en de promotie en city dressing. Creativiteit en innovatie staan hierbij voorop. Amsterdam heeft zich in de afgelopen jaren onderscheiden met creatieve en innovatieve evenementen. Deze kernwaarden passen bij Amsterdam en komen ook terug in de topsportevenementen.

Daarnaast adviseren wij het college van burgemeester en wethouders over de te acquireren topsportevenementen en de verzoeken voor (financiële) ondersteuning.

Communicatie

Topsport Amsterdam promoot de Amsterdamse topsport. Via onze online kanalen, zoals onze website en de socials Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube, promoten wij wat er allemaal gebeurt op het gebied van topsport in onze stad. Daarnaast geven wij communicatieadvies aan topsporters, topsportverenigingen en topsportevenementen in Amsterdam. Voor de laatste categorie adviseren wij ook op het gebied van city dressing.

Jouw bijdrage maakt het verschil

Word ook partner van Topsport Amsterdam!