Volledig functieprofiel chef-kok topsportkeuken Amsterdam

FUNCTIEPROFIEL 

De Topsport Chef-kok

Onderscheid zich van de traditionele kok. Zijn/haar functie staat bol van innovatie en samenwerking. ” Eten moet vooral lekker zijn” dus koken vol passie en smaak is het vertrekpunt en hij/zij dient daarbij qua ervaring en expertise boven de materie te staan en is de vakspecialist. 

In topsport gaat het om de details, diegene die alle details het beste voor elkaar heeft wint goud, of een kampioenschap! Herstellen van een topsportprestatie kan alleen met voeding en rust. Dan heeft trainingsinspanning echt effect om te leiden tot structureel betere prestaties in een topfit gezond lijf. De Topsport Chef-kok is dus een belangrijke schakel in dit proces, want hij/zij is lid van het begeleidingsteam en daarmee onderdeel van het multidisciplinaire team rondom de topsporter. Goede voeding en juiste timing versnellen het herstel en heeft aantoonbaar invloed op de fysieke ontwikkeling van de atleet. 

De Topsport Chef-kok staat dus open om samen met inspanningsfysioloog en sport diëtist op te trekken en daarbij is hij/zij de creatieve vertaler om koken met een functie tot zijn/haar topsport te maken met heerlijke maaltijden. Deze basis dient onder alle omstandigheden gewaarborgd te blijven, want de wereld om je heen moet ook nog heel veel leren. Daarom dien je naast creativiteit op het gebied van voeding ook heel creatief te zijn in het omgaan met mensen en dat zal je helpen om uiteindelijk de waardering te krijgen van de doelgroep waar je voor kookt in plaats van weerstand te ervaren. 

 1. Universele resultaatgebieden

Organisatie

-   Deskundigheid (competenties en gedragsvaardigheden)

·       Accuratesse

·       Presteren onder druk

·       Samenwerken

·       Dynamiek

 • Creativiteit
 • Veranderingsbereidheid
 • Plichtsbesef

 

 • Kerncompetenties
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitgericht
 • Resultaatgericht

 

 

 1. Resultaatgebieden en resultaatverantwoordelijkheid / toelichting

 

Resultaatgebied

Klant

Resultaatverantwoordelijkheid / toelichting

Prestatie-indicator 

Kwaliteitsbesef en beleving

 • Interne organisatie
 • Het uitvoeren van het kwaliteitshandboek
 • Het uitvoeren en toetsen van de interne kwaliteitsnormen
 • Aantal afwijkingen van het kwaliteitshandboek
 • Aantal afwijkingen van interne kwaliteitsnormen

Operationele uitvoering

 

 • Interne en externe organisatie
 • Het uitvoeren van werkinstructies en procedures
 • Het aangeven van manco’s, fouten en miscommunicatie
 • Juiste en correcte uitvoering
 • Inzicht TL Productie

Uitvoering wet en regelgeving

 • Overheid 
 • Interne organisatie
 • Uitvoering van HACCP, ARBO 
 • Inzicht TL Productie
 • Invullen daglijsten HACCP

Product-ontwikkeling

 • Interne en externe organisatie
 • Het deelnemen aan de vernieuwing van het assortiment 
 • Nieuwe receptuur 
 • Nieuwe menukaart
 • Nieuw Foodbook
 • Jaarlijkse aanpassing menukaart
 • Jaarlijkse aanpassing Foodbook
 • Jaarlijkse aanpassing basisassortiment 
 • Implementatie van het geheel 

Relatiebeheer

 • Interne organisatie
 • Het optimaal samenwerken met sport diëtisten en technische staf 
 • De positieve houding van interne partijen naar de afdeling productie en vice versa

 

 

 1. Deskundigheid (competenties en gedragsvaardigheden)

 

            1.         Accuratesse

Effectief hanteren van gedetailleerde gegevens en consequent letten op details. 

• Gaat ordelijk te werk. 

• Zorgt er voor dat zaken van begin tot eind netjes en precies worden afgemaakt. 

• Voorkomt fouten. 

• Stopt energie in het controleren van zijn/haar werk op fouten. 

 

            2.         Presteren onder druk

Effectief blijven presteren bij hoge werkdruk, tegenslag of teleurstelling. 

• Levert onder tijdsdruk goede prestaties. 

• Blijft doorgaan bij tegenslagen. 

• Blijft onder druk de juiste dingen doen, zonder fouten te maken. 

• Blijft onder druk gelijkmatig presteren. 

 

            3.         Samenwerken

In samenspel met anderen een effectieve bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel. 

• Neemt de inzichten van anderen serieus. 

• Vraagt naar de mening van anderen. 

• Komt afspraken na. 

• Houdt in de samenwerking rekening met standpunten van anderen. 

• Staat open voor samenwerking met anderen. 

 

            4.         Dynamiek

Levendige en enthousiaste stijl van handelen. 

• Houdt zich met veel verschillende zaken bezig. 

• Is actiegericht. 

• Pakt voortdurend iets nieuws op, blijft doorgaan. 

• Reageert enthousiast op nieuwe taken en uitdagingen. 

 

            5.         Creativiteit

Met oorspronkelijk oplossingen komen voor problemen. Nieuwe werkwijzen bedenken en alternatieve invalshoeken kiezen.

• Komt met originele ideeën. 

• Benadert zaken vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken. 

• Bedenkt nieuwe manieren om dingen te doen. 

• Ziet mogelijkheden waar anderen die niet zien. 

 

            6.         Veranderingsbereidheid

Omgaan met verandering zich kunnen verplaatsen in het algemene belang en daarnaar willen handelen. 

• Bekijkt nieuwe zaken en veranderingen met een frisse blik, zonder aan de bestaande werkwijze vast te zitten. 

• Zoekt bij veranderingen naar de kansen en mogelijkheden die de nieuwe situatie biedt. 

• Blijft gefocust op het doel als de omstandigheden of de werkwijzen veranderen. 

• Zoekt bij veranderingen naar manieren om daaraan een bijdrage te kunnen leveren. 

 

            7.         Plichtsbesef 

Commitment tonen aan gemaakte afspraken. 

• Komt afspraken na. 

• Werkt hard. 

• Toont veel zelfdiscipline. 

• Neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen werk op zich.

 

 

 1. Kerncompetenties
   

1.         Klantgerichtheid 

Identificeren van wensen en behoeften van de klant en hierop handelend inspelen. 

• Stelt zich vriendelijk op naar klanten. 

• Toont betrokkenheid bij het probleem van de klant. 

• Geeft klanten een welkom gevoel. 

• Benadert de vraag van de klant vanuit een can-do mentaliteit. 
 

2.         Kwaliteitsgerichtheid 

Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. 

• Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk van anderen. 

• Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. 

• Levert de kwaliteit die is afgesproken en door de ander wordt verwacht. 

• Ziet en benut mogelijkheden om de kwaliteit van het geleverde te verbeteren. 
 

            3.         Resultaatgerichtheid

Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten. Vasthoudendheid tonen bij tegenslagen. 

• Maakt concrete afspraken met anderen over het resultaat dat geleverd moet worden. 

• Blijft zich richten op het resultaat als er zaken tussendoor komen. 

• Doet moeite om doelen te verwezenlijken. 

• Heeft een duidelijk doel voor ogen. 

• Zoekt naar een oplossing wanneer het doel niet behaald dreigt te worden. 

• Rondt zaken op tijd af. 

Contact info
Topsport Amsterdam
Olympisch Stadion 14
1076DE Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 - 4708 708
Contact formulier
Naam
Email
Telefoonnummer
 
Uw bericht
Verstuur