ANBI

Sport en bewegen draagt bij aan de maatschappij en het sociaal domein. Juist in deze periode blijkt sport en bewegen belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd staan sportorganisaties en sportevenementen voor grote (financiële) uitdagingen. Om aan het maatschappelijke belang te kunnen blijven bijdragen is fondsenwerving voor Topsport Amsterdam van groot belang. Een ANBI-status past bij onze doelstellingen en activiteiten en zal ons helpen bij de uitdagende taak die voor ons ligt voor een gezond, vitaal, sociaal, sportief en trots Amsterdam.

Stichting Topsport Amsterdam heeft de ANBI status aangevraagd met als doel geen successierecht of schenkingsrecht te hoeven betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang. Als je ons wilt steunen geeft de ANBI status de mogelijkheid om een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken van zowel de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

Statutaire naam: Stichting Topsport Amsterdam

IBAN: NL08ABNA0464401011

BTW: 807016986B01

KvK: 33301243

Post- en bezoekadres:

Olympisch Stadion 14

1076 DE AMSTERDAM

Telefoon: 020-4708708

Emailadres: info@topsport.amsterdam

 

DOELSTELLING

Uitdragen van het belang van sport en topsport voor Amsterdam, het ondersteunen van verenigingen, sporters en sporters met beperkingen.

 

ACTUEEL BELEIDSPLAN

Stichting Topsport Amsterdam werkt voor sport en stad. We creëren trots van talentvolle sporters die zich ontwikkelen, trots van fans en bewoners op de stad die podium is voor topprestaties en trots van de stad die het mogelijk maakt dat jonge mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij, als Stichting Topsport Amsterdam, dragen eraan bij dat Amsterdammers zich gezond en optimaal ontwikkelen door sport. De unieke combinatie van faciliteiten en begeleiding voor sportieve en gezonde talentontwikkeling die is gecreëerd willen we in voor de stad Amsterdam en sport inzetten. Om deze mooie plannen voor de huidige Amsterdamse talenten en topsporters te kunnen realiseren, hebben wij heel Amsterdam nodig: inwoners, bedrijven, fondsen en de gemeente. Samen kunnen we zorgen voor een gezond, vitaal, sociaal en trots Amsterdam. In dit actuele beleidsplan beschrijven hoe we dit jaar onze doelstellingen willen bereiken.

LINK ACTUEEL BELEIDSPLAN

 

NAMEN & FUNCTIE VAN DE BESTUURDERS

Frank Thewessem, Directeur bestuurder Topsport Amsterdam.

 

BELONINGSBELEID

De Raad van Toezicht heeft samen met de directeur bestuurder van Topsport Amsterdam het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Topsport Amsterdam voor haar personeel de Cao Sport. De directie voldoet aan de WNT normen. Stichting Topsport Amsterdam heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is actief op onbezoldigde basis.

 

ACTUEEL VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2019

Ieder jaar publiceren we een verslag, waarin we terugblikken op wat we in dat jaar hebben bereikt. We laten zien dat we bijdragen aan dat iedereen in Amsterdam zowel actief als passief kan genieten van sport. We dragen door sport bij aan een gezonde en optimale ontwikkeling van de Amsterdammers.

In dit jaarverslag delen wij met u wat onze activiteiten in 2019 zijn geweest.

LINK JAARVERSLAG 2019

 

FINANCIELE VERANTWOORDING

In onze financiële verantwoording is beschreven hoe Stichting Topsport Amsterdam haar doelstellingen heeft gerealiseerd.

LINK FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019

Contact info
Topsport Amsterdam
Olympisch Stadion 14
1076DE Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 - 4708 708
Contact formulier
Naam
Email
Telefoonnummer
 
Uw bericht
Verstuur